Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Abramov, A. V.
Akimova, V. M., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Akimova, V. M.
Andreychyn, S. M.
Antoniv, O. I.
Antonyshyn, I. V.

B

Bandas, I. A.
Barchuk, O. Z.
Bashta, H. V.
Bazas, V. M.
Bedeniuk, O. S.
Bekus, I. R.
Beliavska, B. M.
Berdey, T. S. (Ukraine)
Bershova, T. A.
Bezugly, S. V. (Ukraine)
Bielenichev, I. F.
Bobkova, L. S.
Bodnar, O. I.
Bondarchuk, V. I. (Ukraine)
Bondarchuk, V. I.
Bondarchuk, V. І., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Briukhanova, T. O.
Brun, L. V.
Bukhtiarova, T. A.
Burkot, V. M.
Burlaka, A. P.
Burlaka, D. P. (Ukraine)
Burmas, N. I.

C

Chebotaryova, A. A.
Cheremshenko, N. L.
Chernyashova, V. V.
Chornomydz, A. V.
Chuhay, O. O.
Chuklin, S. М.
Chuklin, S. S.
Chykhyra, O. V.

D

Datsyuk, L. O.
Davydova, N. V.
Dekina, S. S.
Demchenko, A. M.
Demchenko, D. A.
Demchenko, O. M.
Demianchuk, N. R.
Demkiv, I. Ya.
Demkiv, І. Ya.
Demydiak, O. L.
Demydyak, O. L.
Denefil, O. V.
Denysenko, N. V.
Didenko, Н. V.
Dmukhalska, Ye. B.
Dmukhalska, Ye. B., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Doroshenko, O. H. (Ukraine)
Drachuk, V. M.
Drogovoz, S. M.
Dzetsiukh, T. I.
Dzhyhaliuk, O. V. (Ukraine)
Dzus, M. Ya., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY

E

Erstenyuk, H. M.

F

Fafula, R. V.
Fedchyshyn, M. P.
Fedosov, А. І., NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV (Ukraine)
Ferents, N. М.
Fihurka, О. М.
Filipets, N. D.
Filipets, О. О.
Fira, L. S.
Flekey, N. V.
Fomenko, I. S.
Furdychko, L. O., DANYLOHALYTSKYILVIVNATIONALMEDICALUNIVERSITY (Ukraine)
Furka, O. B., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)

G

Gerush, I. V.
Getsko, N. V., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Grubinko, V. V.
Grygorieva, N. P.

H

Habor, H. H.
Hanusevych, M. I.
Harnyk, M. S.
Haydychuk, V. S.
Hevkalyuk, N. O.
Hnatiuk, M. S.
Hnativ, V. V.
Holotiuk, V. V.
Holotyuk, V. V.
Holovatiuk, L. M.
Holovenko, M. Ya.
Honchar, O. O.
Honsky, Ya. I.
Honskyi, Ya. I.
Horbachova, S. V.
Horbachovа, S. V.
Horoshko, O. M.
Hozhenko, A. I.
Hrubinko, V. V.
Hryshchuk, L. A., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Hudyma, A. A.
Husak, L. V. (Ukraine)

I

Iefremova, U. P.
Ilchenko, O. V. (Ukraine)
Ilkiv, I. I.
Ilnytska, Kh. М.
Iskra, R. J., Institute of Animal Biology NAAS, Lviv (Ukraine)
Ivankiv, Ya. I.
Ivanusa, I. B., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Ivanusa, I. B.

K

Kachur, O. I.
Karpova, O. V.
Kernychna, I. Z.
Khudobyak, M. M.
Kitsak, Ya. M., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Klishch, I. M., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Klishch, I. M.
Klos, R. O., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Kolishetska, М. А.
Komarevtseva, I. О.
Kondratyeva, O. Yu.
Kononenko, A. V.
Kononenko, A. H. H.
Korda, M. M.
Korda, M. M. (Ukraine)
Korda, М. М.
Korda, М. М., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Korobko, D. B.
Kostina, O. O.
Koval, M. I.
Koval, А. Ya.
Koval, М. І.
Kovalchuk, S. M.
Kovalchuk, Yu. P.
Kovalenko, I. V.
Kovalenko, S. I.
Koveshnikov, O. V.
Kozak, D. V.
Krasilnikova, O. A.
Kravchenko, A. B.
Kravchenko, V. M.
Kravchuk, L. O.
Kravets, B. B.
Krutz, O. O.
Krynytska, I. Y., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Krynytska, I. Ya., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Krynytska, I. Ya.
Kucherenko, L. I.
Kulitska, M. I.
Kulitska, M. I., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Kurylo, Kh. I.
Kuyun, L. O., O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KYIV (Ukraine)
Kuzmak, I. P.
Kuzmak, I. P., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Kyryliv, M. V.
Kyslychenko, V. S., NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV (Ukraine)

L

Lapovets, L. Ye. (Ukraine)
Lapovets, L. E., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Lapovets, L. Ye.
Lapovets, L. E.
Larycheva, O. M. (Ukraine)
Lavrin, O. Ya., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Lavro, Z. Ya., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Letniak, N. Ya.
Levinskaya, E. V. V.
Liakhovych, R. M., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Lisnianska, N. V., cHERNIVTSI mEDICAL cOLLEGE OF bUKOVYNIAN sTATE mEDICAL uNIVERSITY (Ukraine)
Lisnyanska, N. V.
Lisnychuk, N. Ye.
Lisovenko, H. S.
Logoyda, L. S., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Lohoyda, L. S.
Lototska, O. V. (Ukraine)
Lototska, S. V.
Loza, Ye. O.
Lubinets, L. A.
Lukanyuk, M. I.
Lukashiv, O. Ya.
Lukianchuk, V. D.
Lukin, S. M.
Lutsyuk, M. B.
Lykhatskyi, P. H.
Lymar, L. Ye.
Lynda, O. S.

M

Makolinets, V. I.
Mala, O. S.
Maloshtan, L. M.
Marchyshyn, S. M. (Ukraine)
Marchyshyn, S. M.
Martianova, O. I. (Ukraine)
Martianova, O. I.
Martyanova, O. I.
Marushchak, A. V.
Marushchak, M. I.
Marushchak, M. I., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Mashevskyi, A. S.
Mavrutenkov, V. V.
Melnik, A. V., M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Meretskyi, V. M.
Mihenko, B. O.
Milian, I. I.
Mits, I. R.
Musiienko, A. M.
Myalyuk, O. P.
Mykhalkiv, M. M.
Mykhalkiv, M. M., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Mykhaylyuk, I. A.
Mykhaylyuk, V. M.
Mysula, I. R.

N

Nakonechna, S. S.
Nakonechnyi, Io. A.
Nazarchuk, O. A.
Nebelyuk, N. M.
Nebesna, Z. М., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Nebesna, Z. M.
Nechyporuk, V. M., M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, VINNYTSYA (Ukraine)
Nechyporuk, V. M.
Necyuk, O. H., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Nekrut, D. O., M. Pyrohov Vinnytsia NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Nekrut, D. O. (Ukraine)
Novikov, V. Р.
Novosel, О. М., NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV (Ukraine)

O

Odnorih, L. O. (Ukraine)
Odyntsova, V. M.
Ohloblina, M. V.
Okusok, O. M., TERNOLPIL REGIONAL TUBERCULOSIS HOSPITAL (Ukraine)
Oleshchuk, O. M.
Oliynyk, O. V.
Onufrovych, O. K.
Ordunskiy, Yu. M. (Ukraine)

P

Paliy, D. V.
Paliy, H. K.
Panina, L. V.
Parоnik, V. A.
Pashchenko, S. M.
Perepelytsina, O. M. (Ukraine)
Pereviznyk, B. O.
Pidhaina, I. Ya., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Pidhirnyi, B. Ya.
Pidruchna, S. R.
Pinyazhko, O. R.
Pogorеlaya, T. Yu. (Ukraine)
Pohorila, T. Yu.
Pokotylo, O. O.
Pokotylo, О. S.
Polonets, O. V.
Potebnya, H. P.
Protopopo, M. V.
Pryshliak, A. M.
Psakhis, B. Y.
Psakhis, І. B.
Pydruchna, S. R., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Pyndus, V. B.

R

Reheda, M. S.
Rodynskyi, O. H.
Romanovska, I. I.
Rudnyk, А. M.
Rutska, A. V., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Rybak, V. A.
Rykalo, N. A.
Rytsyk, O. B.

S

Sadlyak, O. V.
Saturska, H. S.
Savchuk, S. O.
Savchuk, Z. L.
Savych, A. O.
Sementsiv, N. H.
Seredynska, N. M.
Servatovych, А. М.
Sevastyanov, O. V.
Shabelnyk, K. P.
Shaulska, O. E.
Shayakhmetova, H. M.
Shcherba, V. V., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Shcherbakova, Iu. V.
Shchurov, M. F.
Shchurov, N. F.
Shchurov, N. F. (Ukraine)
Shevtsova, A. I.
Shiyntum, H. N., OLES HONCHAR DNIPRO NATIONAL UNIVERSITY (Ukraine)
Shkurashivska, S. V.
Shorikov, Ye. I.
Shorikova, D. V.
Shostak, L. H.
Shtrygol, S. Yu.
Shumska, O. A.
Shyshkina, S. V.
Sirman, V. M.
Sklyarov, O. Ya.
Sklyarova, Yu. O.
Slabyi, O. B.
Slabyi, O. B. (Ukraine)
Slivinska, O. M., Institute of Animal Biology NAAS, Lviv (Ukraine)
Smolianinov, B. V.
Soroka, Yu. V.
Stahurska, I. O.
Stakhurska, I. O.
Starosyla, S. A.
Stashkevych, M. A.
Stepaniuk, H. I.
Stepas, J. M., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Strutinska, O. B., M. Pyrohov Vinnytsia NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Svan, O. B.
Sydorenko, M. V. (Ukraine)
Sydoryk, Ye. P.

T

Tabas, P. O, I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Tkachuk, S. А.
Toptikov, V. A.
Tsvyakh, O. O.
Tsymbala, O. P.
Tsytsiura, R. I.
Turchyn, M. V.
Tymofiychuk, I. R.

U

Ugnivenko, A. P. (Ukraine)
Ushakova, G. A., OLES HONCHAR DNIPRO NATIONAL UNIVERSITY (Ukraine)
Ushakovа, H. O.

V

Vadzyuk, S. N.
Verba, R. V.
Vinyarska, H. B.
Vinyarskа, H. B.
Voeykova, I. M.
Volkov, К. S.
Volkova, N. M.
Volska, A. S.
Volynets, H. P.
Vorobets, D. Z.
Vorobets, Z. D. (Ukraine)
Voronina, A. K.
Voskoboynik, O. Yu.
Vovk, A. V.

Y

Yadlovskyi, O. Ye.
Yakovlev, B. F.
Yaremchuk, О. Z.
Yarmoliuk, S. M.
Yaroshenko, T. Ya.
Yaroshenko, T. Y.
Yaroshenko, T. Ya, I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Yarovenko, L. O.
Yatsula, O. V.
Yavorska, S. І.
Yavorska-Skrabut, I. M.
Yeliseyeva, O. V.
Yurevych, V. R.

Z

Zahayko, A. L.
Zaichko, N. V., M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Zaichko, N. V.
Zaichko, N. V., M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, VINNYTSYA (Ukraine)
Zaletsky, M. P.
Zaletskyi, M. P.
Zamorskyi, I. I.
Zarichna, O. Y.
Zayets, T. A., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Zemskov, S. V.
Zhukova, N. V.
Zhylіuk, V. I.
Zupanets, M. V.
Zyablitsev, S. V.

З

Заічко, Н. В.